หน้าแรก

แนะนำหลักสูตร

กิจกรรม

• อาจารย์และนักศึกษา ร่วมให้บริการวิชาการในการเก็บข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริหารรถแท็กซี่ ภายในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

• หลักสูตรฯ ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน ระดับคณะ และดาว-เดือน ระดับมหาวิทยาลัย โดยนางสาวรุ่งฟ้า ค่ำคูณ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวด ดาว ระดับมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมวันช่อใหม่ 2561 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

• อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้เพิ่มสูงขึ้น

• รุ่นพี่นักศึกษาหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมรับน้อง เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความสามัคคีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มาเล่าประสบการณ์การเรียน และการทำกิจกรรมดีๆ ให้กับรุ่นน้องได้นำไปปรับใช้ในชีวิตการเรียน

• นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ ประจำการศึกษา 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ 2 และโดยมีนางสาววริศรา ชุ่มผึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานกิจกรรมดีเด่นประจำหลักสูตร

• วันที่ 10 สิงหาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ 2

• วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าอบรม “แนวทางการดำเนินงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ณ อาคารรักตะกนิษฐ 2

• วันที่ 3 สิงหาคม 2561 หลักสูตรฯ รับการตรวจรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตระกูล จิตวัฒนา เป็นประธานกรรมการการตรวจประเมิน ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร และอาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน เป็นกรรมการการตรวจประเมิน ในครั้งนี้

• วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าอบรม “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning Techniques)” ณ อาคารรักตะกนิษฐ

• วันที่ 30 มกราคม 2561 หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรม “การสร้างนักการจัดการมืออาชีพ” เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ทางการจัดการให้กับนักศึกษา โดยเชิญ อาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับนักศึกษาในครั้งนี้

• กิจกรรม “ทําบุญตักบาตร พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ”

กิจกรรมไหว้ครู

• อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม
10 Aug 2017

• กิจกรรม Walk Rally เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อ่านเพิ่มเติม
9 Aug 2017

ประชาสัมพันธ์

Click เพื่อดูภาพใหญ่

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา TCAS Click.

Click เพื่อดูภาพใหญ่

• นางสาวสุธาทิพย์ ไชยนันทน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2018 (Thailand National Cheerleading Competition 2018) จากการเป็นส่วนหนึ่งของทีมเชียร์ลีดเดอร์ SDU สโมสรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต