ผลงานนักศึกษา

   นางสาวสุธาทิพย์ ไชยนันทน์ นักศึกษาชั้นปีที่1ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2018 (Thailand National Cheerleading Competition 2018) จากการเป็นส่วนหนึ่งของทีมเชียร์ลีดเดอร์ SDU สโมสรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

http://bm.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2018/12/IMG_5754-1.jpg

ประกวดแผนธุรกิจ

  • ประจำเดือนกันยายน 2563 กับรางวัลชมเชย
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กับรางรางวัลรองชนะเลิศอันดิบ 1
  • ประจำเดือนมิถุนายน กับรางวัลชมเชย
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กับรางวัลชมเชย
  • ประจำเดือนเมษายน 2563 กับรางวัลชมเชย
  • ประจำเดือนมกราคม 2563 กับรางวัลชมเชย