ภาพกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ ประจำการศึกษา 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ 2 และโดยมีนางสาววริศรา ชุ่มผึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานกิจกรรมดีเด่นประจำหลักสูตร